Регионът 

Кой ще оглави болницата в Гоце Делчев?

Досегашният управител д-р Мария Радойкова и хирургът д-р Иван Канелов подадоха документи за участие в конкурса за управител на МБАЛ „Иван Скендеров“ в гр. Гоце Делчев. 

Комисия по избора, в която участват общинските съветници д-р Неджми Уруч и Костадинка Богданова, секретарят на Общинска администрация Марияна Устаилиева, финансовият директор на общината Йорданка Ендрева и представителят на РЗИ – Благоевград д-р Лена Павлова прие документите им.

Договорът на сега действащия ръководител на здравното заведение д-р Мария Радойкова изтече.Изискванията към кандидатите са да са магистри по медицина, с най-малко 5-годишен стаж като лекари със специалност и квалификация по здравен мениджмънт или икономисти.

Конкурсът ще се проведе на триета па – класиране по документи, представяне на програма за развитие на лечебното заведение и събеседване по седем теми, свързани с различни аспекти на здравеопазването.

До края на следващата седмица ще е ясно кой от двамата кандидати е спечелил конкурса и ще оглави общинската болница в гр. Гоце Делчев, съобщи председателят на комисията Марияна Устаилиева.

Други публикации