Банско отвя конкуренцията в категория „Инвестиции“ според Института за пазарна икономика

Институтът за пазарна икономика излезе с годишния си анализ на профилите на всички 28 области в България. Той обхваща редица показатели за развитие в социално-икономическата сфера. В категорията „Инвестиции“ Община Банско е с лидерска позиция в страната и първа в Благоевграска област по привлечени средства на глава от населението с 2474,9 лева на човек.

За сравнение средната стойност за страната на темпа на усвояване на инвестиции от европейските програми е 564,9 лева на човек. Лидерска позиция е не само в Благоевградска област, но и на национално ниво за община Банско, както и в рейтинг за активна прозрачност и качество на административните услуги.

Фондация „Програма за достъп до информация“ ежегодно прави проучване по тези критерии на база публикуваната в официалната интернет страница информация, както и достъпът до услуги от бизнеса и гражданите. Вече три години абщината успява да запази устойчива тенденция за висока прозрачност на местното самоуправление, и запазва челно мяста сред общините.

„Ще продължим да подобряваме темпа на инвестиции и през настоящия програмен период, като за целта ще бъде възложен анализ на икономическите експерти от Института за пазарна икономика, който да създаде профил на нашата община и възможностите й за развитие. Административното обслужване също ще продължи да бъде усъвършенствано, като си поставяме за цел да бъдем на първо място по прозрачност и ефективност на управлението“, декларира кмета Георги Икономов.