Приключиха ремонтните дейности в ОУ „Братя Миладинови“ в Елешница

Ремонтът на училището в с. Елешница, който е по проект „Красива България“, приключи.
Извършен бе основен ремонт на покрива и тоалетните на двата етажа на училището. Подменени са В и К и ел. инсталациите, както и оборудването в тоалетните. Сменена е изцяло и покривната конструкция, включително и на прилежащия физкултурен салон към учебното заведение.

Основно училище „Братя Миладинови“, с.Елешница и Кметство с.Елешница, реализираха и проекти по Национална кампания „Чиста околна среда “ 2017 към ПУДООС. Училищният проект е с наименование „Обичам природата – и аз участвам“, а реализирането му включва поставянето на комбиниран фитнес уред, пейки и кошчета за отпадъци.