Министерство на околната среда и водите не приема искането на природозащитници за ново измерване на ски-зона Банско с мотива, че го счита за неоснователно и нецелесъобразно.

Това посочват от ведомството в отговор за вестник „Дневник“.

Вчера от коалиция „За да остане природа в България“ обвиниха ведомството, че прикрива нови нарушения на концесионера „Юлен“ като позволява нови сечи заради укрепване на ски път. Става дума за разрешение за саниране на част от ски пътя от Бъндеришка поляна до Банско. Според природозащитниците това позволява да се изсече гора върху 528 кв.м.

От ведомството смятат, че през последните седем години няма инвестиционни предложения, които да доведат до съществено изменение на площта на концесията. А през 2010 г. МОСВ са възложили геодезическо заснемане на обектите в обхвата на ски зоната.

От МОСВ изтъкват, че на територията на ски-зона Банско незаконно строителство няма и всички обекти са разположени в границите на териториално устройствения план като се позовават на доклад на междуведомствена работна група от 2015 г. Документът на практика узаконява нарушенията на концесионера „Юлен“. Проблемът с концесията на ски зоната в Банско е отпреди шест години, когато екоминистър Караджова призна, че концесионерът „Юлен“ използва много над позволената му по договор площ в парк „Пирин“.

От МОСВ подчертават, че е невярно твърдението на еколозите, че въпросният ски-път от Бъндеришка поляна не е включен в концесионния договор.

Какви са укрепителните дейности

„В конкретния случай не става дума за изграждане на нови обекти, а за укрепителни дейности, с които да се обезопаси откоса, заради опасност за преминаващите по ски-пътя от свличане на камъни, земни маси, дървета и коренища,“ обясняват от МОСВ и твърдят, че това е реализирано . Природозащитниците също смятат, че участъкът е опасен, но причината за това са именно неправомерни дейности на концесионера.

„Предвидените укрепителните дейности се изразяват в заглаждане на горния ръб на склона в ивица с ширина 2-3 m чрез отнемане на надвисналата земна маса и отстраняване на дървета, от които 28 бр. подраст с диаметър до 14 cm, 9 бр. смърч и 6 бр. ела, в ивица с обща площ 528 m2, с цел да се освободи натоварването върху ръба на откоса. Всички предвидени дейности са допустими съгласно режимите, въведени със Закона за защитените територии, заповедта за обявяване на Националния парк и плана за управлението му“ пишат в отговора си от екоминистертвото.

„Целта на МОСВ и Дирекция „Национален парк „Пирин“ е всички проблемни участъци да бъдат локализирани, а концесионерът да бъде задължен да предприеме необходимите укрепителни дейности за безопасността на посетителите.“

Проблемът с концесията на ски зоната в Банско е отпреди шест години, когато екоминистър Караджова призна, че концесионерът „Юлен“ използва много над позволената му по договор площ в парк „Пирин“.

В началото на 2015 г. пък правителството отмени промени в концесионния договор, одобрени в последните дни на кабинета „Орешарски“, които на практика узаконяваха незаконно заетата площ. Тогава кабинетът реши да направи поредния анализ на концесионния договор и създаде междуведомствената работна група, която да анализира и да предложи варианти за решение на проблемите. Два месеца по-късно групата предложи промени в концесионния договор с „Юлен“, които отново предвиждаха площта на концесията да се увеличи (т.е. незаконно ползваната площ да се узакони) и предложиха нова методика за определяне на по-високо концесионно плащане. Докладът съдържа и предложения, които биха улеснили изграждането на втори лифт на Банско, за което от години настояват от „Юлен“ и представители на местния бизнес.
Заради надигналото се обществено недоволство обаче кабинетът така и не прие тогава доклада на групата, а Бойко Борисов обяви, че ще се търси решение, което да удовлетворява всички страни.

Споделете или харесайте в социалните мрежи:
error