Съветниците от Общинския съвет в Гърмен на днешното си заседание според обявения дневен ред ще гласуват решение за утвърждаване и увелечение на заплатите на кметовете на населените места.

Предложението е внесено от кмета на общината, Минка Капитанова, на основание  на чл. 21 ал. 1, т. 5 от ЗМСМА и постановление № 67 на МС от 14.04.2010 г. Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона ма местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет определя размера на трудовите възнагражданея на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет  по предложение на кмета.

Предложението на Минка Капитанова е обосновано на последното изменение на постановление на Министерски съвет от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации, обнародвано в Държавен вестник на 2-ри юни 2017 година. Според него основните месечни заплати на кметовете на кметства се определят в зависимост от минималните и максималните размери на основните месечни заплати по нива и степен на служителите в държавната администрация, посочени в Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2.  Заплатите на кметовете от община Гърмен не са увеличавани от януяри 2016 г.

Настоящото увеличение се прави след направения анализ на заложените и изразходвани към 30.09.2017 г. средства за заплати от бюджета на общината в делегираната от държавата дейност. Ако днес общинските съветници подкрепят предложението на кмета Минка Капитанова, тримата кметове на най-големите села в общината – Дебрен – Тюркян Ходова, на Огняново – Димитрия Гюрова, и на Рибново – Феим Иса, ще получават по 1000 лева максинална заплата. 950 лева ще стане заплатата на кмета на Дъбница – Синем Бекирова, а 920 лв. – на най-дългогодишния кмет в община Гърмен – Митко Дедьов – управник на Осиково.  880 лв. ще получава кметът на Долно Дряново, Ваит Моллахасанов, 900 лева – кмета на Хвостяне – Сейхан Ахмедов, 820 лв. – кмета на Горно Дряново – Мехмедали Хаджиев, 750 лв. – кмета на Скребатно – Даниела Пидева. По 700 лева месечно ще вземат, ако общинските съветници гласуват предложението, кметовете на Балдево – Илиана Гюрнева, на Крушево – Ангелина  Качамакова, на Ореше – Ракип Камбуров, и на Марчево – Розен Марчев.

Споделете или харесайте в социалните мрежи:
error