Хотелиер от Банско отърва 10 000 лв. глоба

Съдът в Разлог отмени наказателно постановление на Комисията за защита на потребителите, с което на собственик на апартаментен комплекс в Банско е наложена парична глоба от 10 000 лева. Санкцията е заради лъжлива реклама, с която обектът е рекламиран с две звезди отгоре.

Проверката е извършена на 8 декември 2016 година. Установено е, че за обекта има издадено удостоверение „две звезди” от 30.03.2012 г., като разполага с 15 стаи и 30 легла. На фасадата на самия хотел и до главния вход върху конструкция имало информация за мястото за настаняване и изображение на 4 звезди. Входните врати на хотела са брандирани с логото на хотела, на които също има изображение „4 звезди”. В близост до рецепцията има поставени рекламни визитки за хотела, свободно достъпни за всеки, върху които е изписано, че апартаментният комплекс е 4 звезди, а след изписване името на хотела има направено изображение на 4 звезди.

Съдът прие, че нарушителят се счита за открит на 08.12.2016 г., когато е съставен констативен протокол от проверката. От тази дата започва да тече законовия срок за съставяне на Акт за установено административно нарушение, който е 3 месеца – до 8 март 2017 г. Въпреки това актът е съставен на 06.04.2017 г., очевидно извън законоустановения 3-месечен период. Според съда това е процесуално нарушение и затова отмени санкцията на хотелиера.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд-Благоевград.