Ето защо утре сутрин се връзва на трендафила жълт конец, а на ръката червен

На Гергьовден  може да се направи заклинание с конци. Момите връзват на трендафила жълт конец, а на ръката червен.

На сутринта конците се разменят три пъти. Вярва се, че посредством трендафила болестите си отиват.

  • На  Гергьовден  на кръста се връзват върба или дрян, също тъй и три стръка ръж или ечемик. Вярвя се, че това ще ги предпази от болки в кръста.
  • На Гергьовден за излекуване болните се провират три пъти под вековно дърво.
  • На Гергьовден болните се къпят в лява вода – там където водата прави завой на ляво. Вярва се, че това ще им донесе оздравяване.
  • На  Гергьовден  стомните се пълнят с отвори, обърнати по течението, а не срещу него. По този начин, за да влезе в стомната водата се обръща обратно и става лява вода. А тя се използа при баене и лечение на екземи или болни очи.
  • Водата, която се носи на  Гергьовден , е нужно да е от местност, където се се къпали и мили жените преди изгрев.
  • С роса от  Гергьовден , хваната на брадвата се лекуват екземи, ранички, струпеи.
  • С роса от  Гергьовден  се замесват обредните хлябове, подквасва се млякото.
  • На  Гергьовден  млади и стари се търкалят в росата за здраве, тъй като всичко в тази магическа утрин е покрито с блага роса.