Масов срив с картите Visa – не работят в цяла Европа

Платежната система Visa заяви за проблеми с обработката на транзакции в Европа. Операциите се отхвърлят от терминалите.

Дружеството не посочва причините за неуспеха на услугата. „Gazeta.ru“ следва развитието на ситуацията.