Банско също иска разделяне на курортите

Съюзът на туристическият бизнес в Банско също подкрепя предлаганото от Министерство на туризма разделяне на курортите според шума, съобщиха от ораганизацията.

„Подкрепяме изцяло предлаганото от Министерството на туризма определяне на специален статут, начин на управление и възможности за шумово натоварване в националните курорти. Бизнесът от години настоява да има законова рамка за националните курорти съобразена с тяхната специфика на управление и заложените изменения отговарят на тази необходимост“, категорични са от туристическия бизнес.
Според тях създаването на конкретна законова рамка за определянето на специалния статут на националните курорти трябва да бъде приложено и към Закона за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда.

Работата на бранша и пътуванията на туристите отново биха били изправени пред нови трудности, ако създаваната правна уредба не се съобрази със спецификата на националните курорти. Нашата позиция е, че предвидените нови норми не трябва да се отнасят за националните курорти, обясняват експертите.
Националните курорти са в основата на развитието на сектор туризъм и е нужна законова рамка, която да е предпоставка за доброто управление и напредък. Законопроектът дава конкретика по отношение на дейностите на територията на курортите, тяхното провеждане и отговорностите на лицата, които ги управляват. По този начин се създава предвидимост и се улеснява планирането на работата на бизнеса, от една страна и на почивката на туристите от друга.
От създаването си Министерството на туризма е балансьор между интересите на бизнеса, туристите и държавата и работи целенасочено в полза на развитието на туризма. Последните изменения на Закона за туризма са поредната стъпка в подкрепа на устойчивия напредък и ние подкрепяме предвидените промени, допълват още от Съюза на туристическия бизнес в Банско.

МОНИТОР