Наемат 34 души да озеленяват Сатовча

Проект за създаване на социално предприятие за озеленяване правят в община Сатовча.

Кметът Арбен Мименов подписа договора. Дейностите се финансират по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Стойността на проекта е 278 415,96 лева, изпълнението му стартира на 12 юни тази година и ще приключи на 12 ноември 2019 г.

По него ще бъдат наети 34 души на длъжността „Работник в озеленяването”, един счетоводител и един управител. Целта на местната власт е осигуряване на подкрепа за социално включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за професионалната им интеграция в сферата на социалната икономика.

Източник: KMETA.bg