За пореден път Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“ град Сандански, показа своя професионализъм

За пореден път Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“ град Сандански, показа своя професионализъм и добра екипна работа – между учители и ученици и е сред финалистите в Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“.

Министърът на младежта и спорта Красен Кралев връчи на ЗПГ грамота за трето място по проект на тема „Здрава храна, здраво тяло“. Проектът бе осъществен под ръководството на г-жа Йорданка Пехливанова и г-жа Мариана Гогова и ученици от IX „в“ и XI „г“ клас. През 2016 година с проект „Както се храниш – така и мислиш, както мислиш – така и живееш” училището взе първо място в конкурса.
Той се провежда по инициатива на Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата, Министерството на околната среда и водите и Представителството на Европейската комисия в България.
Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ се провежда в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора с цел превенция на поведенческите рискове за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.
В реализирането на дейностите се включиха общо над 5500 ученици, заедно с техните учители и родители от цялата страна, като проектите бяха насочени към превенция на рисковите за здравето фактори.