Само две са функциониращите кина в Благоевградско

Само две са функциониращите кина на територията на област Благоевград. Това съобщи за началникът на отдел „Статистически изследвания“ – Благоевград Емилия Илиева.

„През 2017 година в сравнение с предходната година прожекциите в кината намалят с 18.5% и достигат до 3 163. Посещенията на зрители през 2017 година в сравнение с 2016 година също намаляват с 1.5% и достигат до 106 хиляди“, каза още Илиева.

Тя добави, че са били прожектирани 194 филма, които според националността им се разпределят както следва: 12 български, 36 европейски, 144 от САЩ и 2 от други страни.

Илиева допълни, че през 2017 година броят на радиооператорите – 7 радиа и радио мрежи от Област Благоевград са излъчили – 51.4 хил. часа радиопредавания, което е с 0.1% повече в сравнение с 2016 година, предава още „Фокус“.

+На територията на областта функционират 4 регистрирани и лицензирани телевизионни оператора, а излъчените програми са с обща продължителност 19.8 хил. часа като в сравнение с предходната година те намаляват с 25.0%“, заяви Илиева. АВТОР ПИК