Туристи засякоха уникален водопад в Рила

Водопад в Рила, който се появява радко, дори – през години, е атракцията при река Джендемска тези дни, казаха кюстендилски туристи, правили преход в този дял на планината през уикенда.

Голям шанс трябва да имаш, за да видиш точно този водопад, коментират планинари. Реката не е пълноводна, тя е на Джендемския циркус в Рила, разположен между върховете Рилец и Теодосиеви караули.

Водата от потока е хваната в подземен канал, опасващ цяла Рила планина на височина около 1 900 метра, и прехвърлящ високите пролетни води в наличните язовири и каскади в планината. Само при продължителни обилни дъждове или когато водата се оказва излишна за работата на каскадите, се спуска по релефните иначе сухи скали и тогава се получава истинска атракция.

Преминаващи кюстендилски туристи са видели водата в потока и – разбира се, спрели се да му се полюбуват. Водопадът е невероятно красив, с височина около 15 метра и очевидно е с „работно време“, има го или не го има, според нуждите и режима и натоварването на каскадите в Рила. Според дупнишки туристи водопадът на река Дежндемска се е появявал не повече от четири-пет пъти за последните 30 години.

На същия „принцип“ е и реша Шегава, ляв приток на Струма при Земенския пролом. На около 1,5 километра реката, преминаваща през карстов терен, се губи под повърхността. Само при обилни валежи и снеготопенето тя „излиза отгоре“. И е често посещавана от туристи дестинация.

KMETA.bg