Глоба за палене на огън в нивите на Банско

Кметът на община Банско – Георги Икономов, издаде заповед за забрана на паленето на стърнища, треви, храсти и други растителни остатъци в земеделеските земи.

На нарушителите ще бъдат налагани глоби на основание Закона за опазване на земеделските земи. За първо провинение санкцията е от 1500 до 6000 лева, а за повторно – от 2000 до 12 000 лева.

Разпореждането на Икономов вече е сведено до знанието на кметовете и кметските наместници на населените места, както и на ползвателите на земеделски земи на територията на община Банско.