Нова практика – подземни контейнери за смет започва да се въвежда пробно в град Сандански

Планира се два от  първите подобни съдове с вместимост 1,5 куб. м.  да се монтират по главната улица „Македония“ и още 10 с вместимост 4 куб. м. /приблизително около 4 контейнера за боклук тип „бобър“/ да се монтират в централната градска част.

Новите подземни контейнери ще се намират под земя, където на дълбочина до 2,5 м. се съхраняват отпадъците, а над земята се намира само приемното устройство.

Предимствата на модерните подземни контейнери са:

  1. Липса на миризми /плътно затваряне с гумени уплътнители/;
  2. Температурата под земята е по-ниска от тази на повърхността /през лятото/ и постоянна, което гарантира по-бавното загниване на отпадъците;
  3. Няма достъп до отпадъците на животни и атмосферни влияния, както и неоторизирани лица;
  4. Събиране на голямо количество отпадъци на малка площ – 1 към 4 /един подземен съд събира 4 контейнера тип “бобър“/.
  5. Подобряване хигиената около контейнерите;
  6. Всички течности се събират /няма изтичания/ от сметоизвозващата фирма;
  7. Ниски експлоатационни разходи;
  8. Лесно и бързо обслужване, и поддържане;

Амбицията на ръководството на Община Сандански е да монтира още такива съоръжения за смет при положение, че се приемат от жителите и гостите на община Сандански положително.