Община Разлог ще кандидатства с проект по Програма „Красива България” за осигуряване на достъп в административната сграда на кметството

Община Разлог ще кандидатства с проект по Програма „Красива България” за осигуряване на достъп в административната сграда на кметството. Решението е на местния парламент.

По проекта се планират редица дейности, за да може хората в неравностойно положение да  посещават сградата на кметството в града. Осигуряването на този достъп в постройката включва доставка и монтаж на асансьор, изграждане на парапет, на рампа за хора в неравностойно положение, поставяне на алуминиева дограма.

Така хората в неравностойно положение ще имат пряк достъп до етажите на Общинска администрация. Ако бъде спечелен този проект, защото се кандидатства на конкурентен принцип, ще се реши един много сериозен проблем в тази насока. Общината ще участва с 5171 лв. с ДДС като съфинансиране. Тази сума е 15% от общата стойност на проекта.