Спортна зала „Септември” в Разлог се дава под наем за 10 години

Спортната зала „Септември” в град Разлог бе включена в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, за 2018 г.

Това стана след решение на общинския съвет на сесията в началото на този месец. Целта на общината е да предостави спортния обект под наем за осъществяване на общественополезна дейност в областта на волейболния спорт. Съоръжението,    което се намира на улица ”Цар Самуил” № 1 и е на два етажа, се състои от две сгради.

Първата постройка е със застроена площ от 911 квадратни метра, а втората – със застроена площ от 250 квадратни метра. Срокът за отдаване под наем да е 10 години, реши още местният парламент.

Въпросният имот може да се отдаде под наем само на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, чиято основна дейност съответства на предназначението на имота. Тези имоти могат да се предоставят на лицензирани спортни организации от общинските съвети след съгласуване с министъра на младежта и спорта по ред, определен в правилника за прилагане на закона.IlindenPress