Учители от Трето ОУ в гр. Гоце Делчев се обучават как да помагат на децата в кариерното им ориентиране и развитие

Международен консорциум от организации от България, Румъния, Гърция и Хърватска стартира проект „Кариерна рекета: уважение, възможности, избор, знание, равенство и обучение”, финансиран от Европейската комисия.

Проектът „Кариерна РАКЕТА” е класиран на първо място сред повече от 120 предложения, подадени от всички европейски страни. В него се включиха  учителите Нели Йондева и Мариана Гебрелиева, както и училищния психолог на Трето ОУ “Братя Миладинови” – Валентин Атанасов – единствени представители на целия гоцеделчевски регион.

В град Дупница, те научиха как да се подпомогне равния старт в професионалния живот на момичетата и момчетата. „По отношение на равнопоставеността в кариерното развитие, трябва да се привлекат повече ученици към избор на високотехнологични специалности и научна кариера, за да се улесни и постигането в обозримо бъдеще на глобалните цели за устойчиво развитие, към които България се присъедини“ – информира Валентин Атанасов. От  Нели  Йондева, начален учител, разбираме, че проектът ще приключи в края на м. юни 2019 г. с училищни фестивали на кариерата и голяма международна конференция за обмяна на опит и добри практики. До тогава, обаче, предстои още едно обучение на членовете на Методическото обединение на началните учители в Трето ОУ, което ще бъде направено от  участниците от училището в проекта „Кариерна Ракета“.\HRONIKA