МВР разпространи препоръки за безопасност на пътя за учениците!

Ден преди старта на новата учебна година от МВР разпространиха наръчник за пътна безопасност, който е изключително полезен за учениците, техните родители и за водачите зад волана. В него експерти по пътна безопасност са акцентирали върху най-важните и значими мерки за безопасност, с които да предпазим себе си, децата и всички участници на пъта по време на учебната година. Обикновено тогава се регистрират най-много пътни инциденти с участието на деца, а трафикът е по-интензивен от всяко друго време на годината.

Ето какви са полезните препоръки:

ЗА УЧЕНИЦИ

ВАЖНО!

Научи се да се пазиш сам на пътя.

  • АКО ОТИВАШ ПЕШ НА УЧИЛИЩЕ

          Провери заедно с родителите си кой е най-безопасният и кратък маршрут до училище.

          Припомни си правилата за пешеходци.

          Винаги:

          пресичай на зелено;

          се движи по тротоара и използвай подлезите и надлезите за пешеходци;

          върви по банкета, отляво, срещу автомобилното движение.

          Използвай светлоотразителна жилетка или елементи, закрепени за облеклото или раницата.

          Дори да закъсняваш за училище, не нарушавай правилата за движение на пътя, за да не станеш жертва на катастрофа.

          На натоварено кръстовището пресечи с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.

          ОБСЪДИ с родителите си кои са хората, към които може и трябва да се обърнеш за помощ, ако настъпи пътен инцидент. Запамети номерата им в телефона си.

  • АКО СЕ ПРИДВИЖВАШ ДО УЧИЛИЩЕ С ВЕЛОСИПЕД

          Преди началото на учебната година заедно с родителите си провери изправността на колелото.

          Припомнете си заедно най-безопасния маршрут до училище.

          Преговорете заедно основните правила за движение на велосипедистите.

НЕ ЗАБРАВЯЙ, ЧЕ:

          велосипедът е пътно превозно средство, а

          велосипедистът е водач и за него също важат правилата за движение;

          до 12-годишна възраст велосипедистите трябва да се движат по троатара, а на платното за движение може да управляват колело само с придружител, навършил 16 години;

          навършилият 12 години велосипедист трябва да кара колелото си възможно най-вдясно на платното за движение;

          велосипедистът трябва да укаже с ръка накъде ще завие или ако иска да спре, но задължително трябва да се убеди, че не го застрашава друго превозно средство.

          Винаги носи светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.

          Дори да закъсняваш за училище, не преминавай на червено на светофара, защото лесно може да причиниш катастрофа и да пострадаш в нея.

          ПОМНИ, че при катастрофа трябва да позвъниш на родителите си, за да подадат те сигнал в полицията на телефон 112, или сам да направиш това.

ЗА РОДИТЕЛИ

ВАЖНО!

Децата не са възрастни.

Най-важна е безопасността на твоето дете.

Детето е уязвимо, когато е само на пътя, без наблюдение и контрол от възрастен.

  • АКО ДЕТЕТО ТИ Е ПЪРВОКЛАСНИК

          Преди началото на учебната година уточнете заедно най-безопасния и кратък маршрут до училище.

          Преминете заедно неколкократно по маршрута.

          Завършете прехода с тест дали пътят е запомнен.

          В началото и в края на учебния ден се погрижи лично или чрез друг възрастен роднина или близък да изпратиш и посрещнеш дето си до/от училищния вход.

          Винаги разговаряй с детето за правилата за безопасно поведение на пешеходците и пътниците.

          Винаги бъди за пример и не прави компромиси на пешеходната пътека, когато светофарът свети червено.

          При възможност купи светлоотразителна жилетка или елементи, които закрепи за облеклото или ученическата раница на детето.

          ПРЕДВАРИТЕЛНО се разберете към кого може и трябва да се обърне за помощ детето, ако не си наблизо. Запамети в телефона му номерàта на хората, на които може да се довери.

  • АКО ТИ ВОЗИШ ДЕТЕТО СИ ДО УЧИЛИЩЕ

          Провери дали използваната обезопасителна система за деца е изправна.

          Използвай обезопасителната система за деца дори училището да е близо и да ти се струва, че няма нужда от това. Инцидентите се случват за миг, който може да коства живота или здравето на собственото ти дете.

          Докато пътувате, обсъждайте поведението на останалите участници в движението. Бъди за пример и не допускай компромиси, като нарушаваш правилата на пътя.

  • АКО ДЕТЕТО ТИ ХОДИ САМÒ ДО УЧИЛИЩЕ

          Преди началото на учебната година припомнете заедно най-безопасния и кратък маршрут до училище.

          Припомнете си заедно правилата за движение на пешеходците:

          Настоявай на светофара детето ти винаги да пресича на зелено.

          Насърчавай го винаги да се движи по тротоара и да използва подлезите и надлезите за пешеходци.

          Обърни внимание на детето си, че при движение по банкета пешеходецът трябва да е отляво, срещу автомобилното движение.

          Настоявай убедително, че дори да закъснява за училище, детето трябва да спазва правилата на пътя, за да не попадне в катастрофа.

          Препоръчай на детето си на натоварено кръстовище да пресече с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.

          Коментирайте актуални събития, свързани с катастрофи и последиците от тях.

          При възможност купи светлоотразителна жилетка или елементи, които се закрепват за облеклото или ученическата раница.

          Актуализирай списъка на хората, към които може и трябва детето да се обърне за помощ, ако настъпи пътен инцидент. Предложи му да запамети в телефона си номерàта на хората, на които може да се довери.

  • АКО ДЕТЕТО ТИ СЕ ПРИДВИЖВА ДО УЧИЛИЩЕ С ВЕЛОСИПЕД ЗАЕДНО

          Преди началото на учебната година прегледайте техническата изправност на колелото.

          Уточнете най-безопасния маршрут до училище.

          Преговорете основните правила за движение на велосипедистите. Припомни, че:

          велосипедът е пътно превозно средство, а

          велосипедистът е водач и за него важат правилата за движение;

          до 12-годишна възраст велосипедистите трябва да се движат по тротоара, а на платното за движение може да управляват колело само с придружител, навършил 16 години;

          когато са навършили 12 години, децата трябва да карат колелото си възможно най-вдясно на платното за движение;

          за да предприемат маневра или да спрат, трябва да укажат с ръка посоката и задължително да се убедят, че не ги застрашава друго превозно средство.

          Обсъждай с детето си случки, свързани с пътни инциденти с велосипедисти и последиците от тях.

          Настоявай детето ти винаги да носи светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.

          НАПОМНЯЙ на детето си, че при пътен инцидент трябва незабавно да ти позвъни, за да подадеш сигнал в полицията на телефон 112, или да направи това самò.

ЗА ВОДАЧИ

ВАЖНО!

Децата са част от движението пътя и още се учат да се пазят сами.

  • АКО СЕ ДВИЖИШ ПОКРАЙ ДЕТСКО ИЛИ УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

          Винаги спазвай ограниченията на пътя. Те са, за да предпазят децата и теб от пътен инцидент.

          Винаги  бъди в готовност да спреш. Обикновено децата се движат на групи, но често някое от тях изостава, а после бърза да настигне другите и забравя, че е на пътя и че там има други правила.

          Винаги помни, че децата не са възрастни. Тяхното поведение не е логично и не е адекватно.

          Никога не спирай върху пешеходната пътека. Това кара децата да търсят друго място за пресичане на пътното платно и се оказват в риск от катастрофа.

  • АКО ПРЕМИНАВАШ ПОКРАЙ СПИРКА НА МАСОВИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ В БЛИЗОСТ ДО УЧИЛИЩЕ

          Винаги се движи с по-ниска скорост от разрешената. Децата се движат към или стоят на спирките на групи и разговарят, без да забелязват, че са слезли от тротоара и са опасно близо до автомобилния поток.

          Винаги  бъди в готовност да спреш. Нерядко децата променят решението си в последния момент и неочаквано и изненадващо сменят посоката си на движение тичешком. В тези ситуации те не помнят правилата за безопасно поведение.

          Винаги давай предимство на децата, които пресичат на пешеходна пътека. Ако зад теб има друг автомобил, подай разбираем за водача му знак, че също трябва да спре и да изчака преминаването на децата.

          Винаги бъди толерантен към деца-велосипедисти. Никога не забравяй, че те нямат напълно изградени навици и може внезапно да предприемат маневра, без да укажат това с ръка.

          Ако забележиш неправилно или рисково поведение, спри и обясни на детето до какви последици може да се стигне.

          ПРИ КАТАСТРОФА НА ПЪТЯ ПОДАЙ СИГНАЛ НА ТЕЛЕФОН 112.