Лоша питейна вода в хижа „Македония“

Лошо качество на водата за питейно-битови цели в хижа „Македония” е установено от служители на Регионалната здравна инспекция-Благоевград в периода 3-7 септември.

Взетата проба е показала, че водата от чешмата в кухнята на хижата не отговаря по следните показатели – колиформи и ешерихия коли. Във връзка с констатираното нарушение във водоснабдяването е направено предписание от служителите на РЗИ.