Благоевградската пофесионална гимназия започва учебната година с нова сграда

  В първия учебен ден, 17 септември, с тържествен водесвет в Благоевград ще бъде официално открита нова сграда към Професионалната гимназия „Ичко Бойчев“, съобщиха от общината.

Проектът се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Общата му стойност е 1 399 509 лв., които се предоставят като безвъзмездна финансова помощ от ЕС и националния бюджет. Благоевградската професионална гимназия е основана през 2013 г. от сливането на две училища с многогодишна история – Професионална техническа гимназия „Ичко Бойчев“, създадена през 1959 година и Професионална гимназия по електротехника и електроника „Никола Вапцаров“, създадена през 1975 година. Днес в гимназията се обучават ученици по четири основни професионални направления: компютърни науки, електротехника и енергетика, машиностроене и транспорт.