„Лев Инс Брокер“ е заличен от регистъра на застрахователните брокери

С решение от 17 септември Комисията за финансов надзор заличава „Лев Инс Брокер“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери. Това се вижда от публикация на сайта на институцията. Същото решение е взето и за „Български брокер“ ЕООД, пише „Дневник“.

Не се посочват конкретните причини за това нито дали от това следват проблеми за клиентите на двете компании.

В добавен по-късно хиперлинк към името на първата компания, но не и към това на „Български брокер“, комисията е прикачила мотивите за решението си. От тях се вижда, че „Лев Инс Брокерс“ не изпълнява изискванията на Кодекса за застраховането, според които всеки брокер до 31 януари представя в комисията годишни справки и отчети.

До представляващите компанията Венцислав Велев и Меир Овадия е изпратено писмо на адреса й с покана да бъде съставен и връчен акт. Писмото се върнало обаче в комисията, защото двамата не можело да бъдат открити на адреса. След като местната администрация също помогнала за намирането им двамата не били открити на адреса. Такъв акт е бил съставен и през миналата година и отново не е бил връчен, въпреки че двамата са търсени дори от Областната дирекция на МВР в Плевен.

В допълнение от данните на комисията се видяло, че не е представена и задължителна застраховка „Професионална отговорност“. Последната полиция в електронния регистър на ведомството е за срок до 08 септември 2007 г. Не се разбира защо от 2007 г. насам комисията не е потърсила отговорност на брокера.

Компанията е и в списъка на длъжниците на комисията, тъй като все още не е платила дължимата такса за общ финансов надзор за годината – 5 хил. лв. заедно с лихвите.

Комисията припомня, че според текстовете от Кодекса за застраховането брокерите са длъжни целогодишно да поддържат валидни застраховките „Професионална отговорност“. Тя покрива щети, възникнали от действие или бездействие на съответната компания.

Кодексът дава право на комисията да заличава брокери и ако системно на посочения адрес не могат да бъдат открити управителите на компанията.

По данни от Търговския регистър едноличен собственик на капитала на „Лев Инс Брокер“ ЕООД е дружеството от Израел дружество „Рахити Меир Класик“ ЕООД. За контакти е посочен адрес в Плевен. Вижда се още и че брокерът не е оповестявал финансови отчети от 2007 г. насам.