Сатовча осигури помещения за Домашния социален патронаж

Общинският съвет в Сатовча даде съгласие за предоставяне на помещения, разположени в сгради – общинска собственост, за осъществяване на дейностите по услугата „Домашен социален патронаж”. Решението касае общинския център и селата Кочан и Слащен.

Дейностите по услугата „Домашен социален патронаж” в село Сатовча ще се извършват в помещенията на първи етаж, с площ от 243.33 кв. м в началното училище (бивше общежитие за ученици).

Същата услуга в село Кочан ще се извърша в помещенията на първи етаж, с площ от 302.00 кв. метра, в пансиона за ученици в селището. В село Слащен се предоставят помещенията на първи етаж, с площ от 483.33 кв. метра, в читалището на населеното място.

KMETA.bg