Община Петрич обяви обществената поръчка за зимно поддържане на улиците в града и общинската пътна мрежа.
Три са обособените позиции и тази година, по които могат да кандидатстват фирми. Прогнозната стойност на поръчката е 342 000 лв. без ДДС. Новото е, че поръчката този път е за двугодишен експлоатационен период – 2018/2019 г. и 2019/2020 г. Първата обособена позиция е за зимното поддържане на улиците в град Петрич. Става въпрос за 95 км улична мрежа. Стойността на позицията е по 61 000 лв. без ДДС годишно. Втората обособена позиция обхваща пътната мрежа в Подгорски и Марикостински район, която е приблизително 97,1 км, а стойността на финансирането за поддържане при зимни услови е по 60 хил. без ДДС за всяка от двете години. Третата позиция на обявената обществена поръчка е за Ограждански район, където се обхваща 91 км пътна мрежа. Тук финансирането е по 50 хил. лв. за двете години на зимно поддържане. Завишени минимално са средствата по първите две позиции спрямо миналогодишната обществена поръчка.

Вяра

Споделете или харесайте в социалните мрежи:
error