Шок в Гърция: 11 милиарда евро за пенсии със задна дата!

Гръцкият печат коментира днес възможността да се наложи държавата да изплати милиарди евро за пенсии със задна дата след неотдавнашното решение на гръцки съд, който призна правото на двама пенсионери да получат сумите, с които са им били намалени пенсиите през миналите години в рамките на мерките за икономии, които предприе Гърция.

 

„Пенсии със задна дата от 11,5 милиарда евро – ако и доколкото…“ е заглавието, под което „Ефимерида тон синдактон“ коментира темата. Цитира изказване на представители на правителството, според които „въпросът за претенции със задна дата на основата на скорошното решение на съда не стои.“ Изчисляван се потенциалните ретроспективни претенции на 11,5 милиарда евро, но обяснява, че плащанията със задна дата на въоръжените сили, в съдебната система и на лекарите от държавното здравеопазване са отделен случай и ще бъдат платени редовно през 2018 г. Правителството ще се обърне към върховния административен съд за окончателно решение по темата, като според заместник министъра по социалното осигуряване Тасос Петропулос, който заявява, че през 2015 г. върховният административен съд вече е решил, че разходите за пенсии не могат да надвишават 16,2 процента от БВП и сега не би могъл да излезе с решение, което противоречи на това, което вече е приел.
Според други обаче решението на съда отваря пътя за още претенции, въпреки опитите на правителството да пресече вълната от искания за връщане на пенсии със задна дата.
Връщането на суми със задна дата може да достигне до суми от над 24 хиляди евро на правоимащ. Вестникът съветва читателите си какви стъпки трябва да предприемат, за да спрат изтичането на срока на давността и изобщо да си получат неизплатените суми за основни и допълнителни пенсии и различни надбавки.

 

Около 2,5 милиона пенсионери могат да предявят претенции за сума, която надхвърля 9 милиарда евро и която ще бъде непосилна тежест за публичните финанси.

Български новини