Регионът 

Цената на водата обсъдиха на сесия в Разлог

Повече от час и половина продължиха дебатите по  въпроса с увеличението цената на питейната вода в област Благоевград на заседание на Общинския съвет в  Разлог, проведено в края на миналата седмица.

 

На сесията присъстваха петима представители на протестиращите в Разлог, които поставиха своите въпроси пред местния парламент. Те бяха свързани основно с увеличението на цената на водата, основанието за това и начина на формиране.

По покана на председателя на ОбС д- р Мария Копанарова, на заседанието присъства и управителят на ВиК- Благоевград – инж. Росица Димитрова, която да внесе яснота по поставените от недоволните граждани въпроси.

Тя  поясни, че бизнес планът на дружеството е изготвен съгласно Закона за регулиране на ВиК услугите и КЕВР е органът, който дава указания за това. Относно основанието за увеличение цената на водата инж. Димитрова допълни, че изискването е за налагане на  единна цена за всички системи в областта.

Отговорите й обаче се оказаха незадоволителни за гостите. Стигна се до напрежение между страните, чуха се и обвинения към местните парламентаристи, че са гласували без да са се запознали със съдържанието на внесения за разглеждане доклад.

Единственият, който призна за това, бе общинският съветник Иван Димитров. Упреци за липсата на публичност на бизнес плана на ВиК- Благоевград  и манипулации на населението относно размера на увеличението бяха отправени и към водното дружество.

След дълги дебати общинският съветник Емил Колевичин пък изказа мнение за умишлено подвеждане на общинския съвет и поиска на следващото заседание ВиК- Благоевград да представи подробни справки  за направените разходи и  предвидените инвестиции за ВиК мрежата и пречиствателните станции, както и за цената на водата.

Заради увеличението цената на водата се стигна до  протести и недоволство на жителите на общините Разлог, Гоце Делчев и Сатовча. Те внесоха и жалби до КЕВР, Асоциация по ВиК-Благоевград и ВиК ЕООД- Благоевград с искане  Бизнес – плана на дружеството да бъде върнат за преразглеждане заради липса на публичност.

Жалбите не дадоха резултат. На закрито заседание на КЕВР, проведено на 29 ноември  бизнес плана и новите цени на ВиК услугите са приети от регулатора. Те са в сила от 01 декември. Решението на КЕВР може да бъде обжалвано в 14-дневен срок.

DARIK.news

Други публикации