България се въздържа от присъединяване към Глобалния пакт за миграцията

България се въздържа от присъединяване към Глобалния пакт за безопасна, регулирана и редовна миграция, реши правителството. Страната ни няма да участва със свои официални представители в Междуправителствената конференция за приемане на Пакта, която ще се проведе в Мароко на 10-ти и 11-ти декември.

Кабинетът взе решение и при последващо гласуване на резолюция в Общото събрание на ООН за утвърждаване на вече приетия пакт, Постоянният представител на България в ООН да гласува с „въздържал се“. Според решението на правителството на този етап управляващите смятат, че неприсъединяването към пакта защитава в най-пълна степен интересите на страната и нейните граждани.

Страната ни ще продължи да изпълнява вече съществуващите и поети международноправни задължения в областта на правата на човека, както и да упражнява засилен контрол на националните граници.

Вашият коментар