Библиотеката при Народно читалище “ Георги Тодоров 1885″, обнови и допълни библиотечния си фонд с книги на стойност 1531.56лв.

Благодарение на безвъзмездната помощ на Министерство на културата ,успяхме да обновим своите фондове със 195 т. нови книги от които художествена литература , книги от библиотека за ученика и детска художествена литература.

С новите заглавия, които получихме се постигна добър баланс във фондовете на отделите и в съдържателно отношение. Нашите ползватели ще могат да се запознаят с най-новите художествени творби на съвременни български автори : Георги Господинов, Людмила Филипова, Евтим Евтимов , Калин Терзийски и др., част от които са носители и на литературни награди.

Ценителите на поезията ще се насладят на антологии със стихове, оформени полиграфически изключително красиво.
През годините читалище „Георги Тодоров 1885“ многократно е разчитало на Министерството на културата за което безкрайно благодарим !

Вашият коментар