Кметът на община Белица успя да удължи срока на договора подписан с Агенцията за социално подпомагане за още една година

С Постановление № 344 на Агенцията за социално подпомагане се удължава срока на подписания договор от кметът на Община Белица Радослав Ревански по Проект „Независим живот“.

 

Проекта обхваща пълноценно работещи хора, подпомагащи лица в неравностойно положение в домашна среда. / „Личен асистент“ – 37 бр, , „Социален асистент“ – 14 бр. и „Домашен помощник „ – 10 бр./ , като личните асистенти се грижат за 86 болни хора.
Средствата за община Белица са в размер на 26,898 лв. месечно.

Вашият коментар