ЮЗУ започва кандидатстудентската кампания на 1 февруари

Югозападният университет „Неофит Рилски“ в Благоевград дава началото на кандидатстудентската си кампания за учебната 2019/2020 г. на 1 февруари.

За поредна година тя ще започне с електронни изпити. Те ще се проведат от 1 февруари до 17 юни всеки работен петък и от 17 юни до 5 юли всеки работен ден. Заплащането на таксите за електронните изпити става в деня на изпита до 1 час преди неговото начало. Кандидатите се явяват в залата най-късно 30 минути преди началото на изпита, като представят лична карта и документ за платена такса.

И тази година желаещите да се обучават в ЮЗУ „Неофит Рилски“ ще имат възможност да се явят на две предварителни и една редовна изпитна сесия.

Първата предварителна сесия, която ще е под формата на тест, ще се проведе през месец март, като срокът за подаване на документи е от 11 до 21 март. Изпитите по български език, история на България, география на България, биология, английски език и математика ще се проведат на 23 март (събота). Практическите изпити по вид спорт, рисуване, музика и физическа подготовка ще се проведат на 24 март (неделя). На 31 март (неделя) ще се проведе практическият изпит по ски.

Втората предварителна сесия за кандидат-студентите ще се проведе през месец април. Срокът за подаване на заявления е от 8 до 18 април. Последната изпитна сесия за желаещите да се обучават в Югозападния университет „Неофит Рилски“ ще се проведе през месец юни. Кандидат-студентите могат да подадат своите документи за редовната изпитна сесия от 27 май до 5 юни.

Подаването на заявления онлайн за конкурсни изпити приключва най-късно два дни преди крайните срокове за подаване на документи в ЮЗУ „Неофит Рилски”. Указания за кандидатстване онлайн кандидат-студентите могат да намерят на адрес: http://ksk.swu.bg.

Кандидатстудентските бюра, работещи в други градове на страната, приемат документи най-късно един ден преди обявените срокове за подаване на документи в ЮЗУ „Неофит Рилски”.

Вашият коментар