До това се стигна, след като досегашният началник д-р Божидар Велев се оттегля от поста си като управител на лечебното заведение.

Договорът му изтича на 21 януари, но до избора на негов заместник той ще остане на поста като временно изпълняващ длъжността.

Той е с над 40-годишен трудов стаж. В края на последния си управленски мандат той споделя, че това, което не е успял да направи през всичките тези години, е да привлече млади кадри. Преди време, д-р Велев изрази надежда, че ще има достоен  наследник, който ще успее да попълни пропуските.

Изискванията към кандидатите за директор на Разложката болница са да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен мениджмънт или лице с образователно- квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование  в областта на здравния мениджмънт.

Те трябва да имат и най-малко 5 (пет) години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист. Кандидатите, притежаващи образователно- квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;

Кандидатиралите се трябва да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

Конкурсът ще се проведе на 26.02.2019г.  от 10.30ч. в стая №111(първи и втори етап) и на 27.02.2019г.

Споделете или харесайте в социалните мрежи:
error