Европейски ден на телефон 112

Европейския ден на телефон 112 се отбелязва на 11 февруари всяка година в Европа и е посветен на повишаване познаваемостта на телефонния номер сред европейските граждани. Европейският ден на телефон 112 е обявен със Съвместна тристранна декларация на ЕК, Европейския Парламент и Съвета от 2009 година.

Всяка година, докато 150 милиона европейски граждани преминават през вътрешните граници на ЕС за почивки или професионални дейности, 65% от гражданите се чувстват по-малко сигурни, когато се намират в друга европейска страна. Повече от 60 спешни телефонни номера съществуват в ЕС, но само един позволява да се свържете директно и безплатно с всички служби за спешна помощ в 27-те страни-члени на ЕС, а именно телефон 112.

Според данните на Фондация “112”, 95% от европейските граждани смятат, че е полезно да има спешен телефонен номер, достъпен навсякъде в ЕС. Номер 112 е гражданско желание. Той е винаги безплатен и функционира 24 часа на ден, 7 дни в седмицата. Няколко държави извън ЕС и няколко страни от други континенти вече въвеждат използването на 112.

Въвеждането на Единния европейски номер за спешни повиквания (ЕЕНСП) 112 в България е ангажимент, възложен с решение на Европейската комисия. Решението за изграждане на спешен телефон е взето от Европейския съюз през 1991 година, което впоследствие е заменено с Директива 2002/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европа. От 2008 година телефон 112 функционира в 27-те държави-членки на Общността. Първият център 112-София стартира работа през юли 2007 година и първоначално обслужва столичани и пребиваващите на територията на София лица.

.

Вашият коментар