Днес е роден откривателят на Байкушевата мура – Константин Байкушев

Константин Милошев Байкушев е роден на 10 февруари 1867 година в град Трън. Той е лесовъд, пионер на горското дело в България.

Константин Байкушев завършва „Лесовъдство“ в Германия, създава в  началото на 20-ти век службата по укрепване и залесяване в България. Ръководител е на българското горско дело и деен участник в горското законодателство у нас.

Пръв открива и описва през 1897 година вековната черна мура в местността „Бъндерица“ в Пирин, по-късно  наречена на негово име – Байкушева мура и възрастта и се оценява на повече от 1300 години./bnr

 

 

Вашият коментар