Бюрото по труда в Гоце Делчев с насърчителни мерки за заетост

Фирми от общините Гоце Делчев, Гърмен, Хаджидимово и Сатовча, могат да подават заявления в Бюрото по труда по насърчителни мерки за заетост. Бюрото разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение.

Те са за работодатели, които разкриват работни места за безработни младежи, за стажуване или чиракуване на безработни до 29-годишна възраст, с основно или по-ниско образование и без квалификация.

Средства ще бъдат отпуснати и за наемане на самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст, безработни над 55-годишна възраст или продължително безработни и на такива с трайни увреждания.

Работодателите могат да подават заявки до 15.02.2019 г. включително.

Вашият коментар