Кресна иска бившите казарми за бизнес зона

Община Кресна не разполага с общински имоти, за да привлича инвеститори. Единствените терени, които могат да накарат бизнеса да инвестира в района, са в района на бившите военни поделения, но те все още са собственост на Министерството на отбраната.

„Не ни ги отстъпват, водим преговори, няколко искания сме правили. Има и решения на общинския съвет в тази посока, но все още не ни ги дават, обясняват ни, че имотите не са с отпаднало предназначение за тях. Почти навсякъде в Благоевградска област се прехвърлиха военните имоти или части от тях на общините, само на нас – нищо. А казармите са на площ от 250 дкара, с ток, с вода, чудесни са за привличането на инвеститори и оформянето им като бизнес зона”, твърди кметът Николай Георгиев.

Община Кресна и тази година ще разчита основно на собствени средства, с които да подобри живота на хората. Основната част от капиталовите разходи ще бъде насочена за благоустрояване. Амбициите на общинското ръководство са да бъдат обновени девет улици в града, да се подмени около километър водопровод, както и да се довърши канализация в село Градешница.

„Щедростта на правителството винаги подминава нашата община. Но ние се справяме сами вече четвърта година. Бюджетът ни е около 5 милиона лева, от тях 3 милиона са за делегираните от държавата дейности. Залагаме 2 милиона лева да осигурим от местни приходи. Продължаваме и със строгата финансова дисциплина. Никакви излишни харчове не правим. Принудени сме да плащаме задължения, натрупани при предишното управление, до момента сме платили 400 000 лева”, твърди още градоначалникът на Кресна.

Той подчерта, че за общината е много важно да увеличи приходите от старите вземания. Доста от тези дългове са събрани в общинската хазна в предишните три години, но все още има доста граждани и фирми с дългове към общината. Общата сума, която има да се събира, е над 400 000 лева. А тя никак не е малка за финансово затруднена община като Кресна.

Тези дългове са натрупани през годините. Всички длъжници са уведомени по няколко пъти с предупредителни писма, няма опасност да изтече давностният срок. Част от длъжниците са дадени на съдия-изпълнител за принудителни вземания. С някои от тях вече има подписани писмени споразумения за плащания.

Вашият коментар