Кметът на Община Белица Радослав Ревански осигури работа на хора в неравностойно положение от общината

Вчера 13.02.2019, кметът на община Белица назначи 30 лица с увреждания за срок от 2 години в изпълнение на проект „Обучение за заетост“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Работните места са съобразени със здравословното състояние на хората. Това е единствената възможност на хората в неравностойно положение за получаване на заетост. В скоро време се очаква да бъдат назначени още 70 броя хора с увреждания.

Проект „Обучения за заетост“ дава възможност за интегриране на неактивни и безработни лица с увреждания.
„Това е една добра възможност за хората в неравностойно положение да се почувстват пълноценни и желани в обществото“, сподели кметът на община Белица Радослав Ревански.

Вашият коментар