ОБРАЗОВАНИЕТО Е НАЦИОНАЛЕН ПРИОРИТЕТ, УЧИЛИЩАТА И УЧИТЕЛИТЕ, ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ В РАЗЛОГ СА ПРИМЕР ЗА ДОБРА МЕСТНА, РЕГИОНАЛНА И НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА

Това заяви кметът на община Разлог на работната среща с министъра на образованието Красимир Вълчев с директори, учители и просветни дейци в Разлог. Той подчерта значението и ролята на правителството, което реално изпълнява и преизпълнява ангажиментите към образованието.

 

Всички училища и детски градини в община Разлог са модернизирани, светли и добре отоплени, а проблемите на учителите и учениците се решават приоритетно.
На срещата кметът подробно информира и благодари на министър Вълчев за реализираните проекти в сферата на образованието и целенасочената политика за развитие и надграждане на образователната среда в България.
„Трябва да префокусираме системата към креативния учител, който да се чувства свободен да преподава с по-различни методи, а не просто да бъде лектор. По този начин той ще провокира интереса на децата към ученето, както и ще провокира креативността и критичното мислене“,- подчерта още в началото на срещата министър Вълчев.
Той каза, че част от модернизацията на системата се насочва и към информационните технологии, както и към развитието на дигиталните умения. Освен това, министърът подчерта за пореден път значението на професионалното образование, насочвайки децата към него, за да се задържат в регионите. Той посочи, че Министерството на образованието подкрепя тези усилия.

„Ние осигурихме допълнителни средства за по-отдалечените детски градини и училищата, но предизвикателство пред нас ще бъде осигуряването на учители“, каза още министър Вълчев. И добави, че трябва да се направи така, че учителите да имат интерес и към образователните институции в по-малките населени места. „С общото увеличение на заплатите се надяваме, че ще мотивираме и по-младите хора да станат учители, но това не е единственото, което правим. Няма да се спирам на заплатите на учителите, там нашата политика е последователна и ясна .“, каза още министър Вълчев.

Кметът на общината Красимир Герчев благодари на Министър Вълчев за доброто взаимодействие и личната подкрепа за реализираните проекти в община Разлог. Направеното е видно, а резултатите от високотехнологичното оборудване на училищата, красивите и светли стаи, поддържането на училища в отдалечени райони, нивото на образование и качеството са високи.
Училищата на Разлог, учителите и учениците показват високи резултати в регионални, национални и международни форуми, както и по успеваемост в професиите и в университетите. Изграденото и постигнатото в образованието в община Разлог е и благодарение на европейските програми, чрез които не само се повиши базата, техниката, но и се приобщихме заедно към европейските ценности: много учителски колективи спечелиха проекти за иновации, обмяна на опит и добри практики.

Предизвикателство пред системата е да бъде намален броят на децата, които преждевременно отпадат от образователната система. „Ние трябва да осигурим правото на всяко дете на образование. Механизмът за обхват е много полезен за включване на деца и ученици в образователната система. Много е важно да бъдат обхванати още от детската градина“, посочи министърът. Министърът апелира да бъдат приобщавани родителите на децата чрез включване в заниманията по интереси.

Ще има програма за приобщаване на родителите към образователните процеси : да се организират различни форми на взаимодействие между училища и външни организации, посещение на предприятия, музеи.
„Искаме родителите в по-голяма степен да са ни партньори, за да имат доверие в учителите. – каза министър Вълчев. – Доверието е работа, отговорност и изпълняване на поетите ангажименти. Радвам се, че работим в една посока: правителство и община Разлог, учители, директори, родители, за да образоваме поколение, достойно да изпълни предизвикателството на своето време.“ – обобщи министър Красимир Вълчев като не скри удовлетворението от постигнатото в образованието в община Разлог.

Вашият коментар