НП „Пирин” с оперативен план за възникването на горски пожари

Дирекция „Национален парк „Пирин” разработи оперативен план за превантивни мерки срещу възникването на горски пожари.

 

Пожароопасният сезон в защитената територия и в резерват „Тисата” е в сила от първи април до 31 октомври. Забранява се паленето на огън извън определените за това места, обозначени с табели. Не се допуска хвърлянето на незагасени цигари и кибритени клечки в изсъхнали треви и шуми в гората и около нея. Не бива да се пали огън във ветровито време и да се позволява на деца да играят с източници на огън в гората и около нея. Не се разрешава и опожаряването на храсти и треви в гората и стърнищата в близост до нея.

При забелязана опасност от пожар незабавно да се сигнализира на телефон 112 или на телефоните в дирекцията и парковите участъци – 0898/639702 дирекция, 0899/866402 – главен инспектор на парков участък “Вихрен” /за община Банско/, 0899/866410 – главен инспектор на парков участък “Безбог”, /за общините Банско и Гоце Делчев/, 0899/866404 – главен инспектор на парков участък “Баюви дупки”, /за община Разлог/, 0884/484846 – главен инспектор на парков участък “Каменица”, /за община Сандански/, 0899/866430 – главен инспектор на парков участък “Синаница”, /за общините Кресна, Симитли и Струмяни/.

В оперативния план са уточнени задълженията на всички паркови служители, както и координацията с районните противопожарни и полицейски служби, горските и ловни стопанства и общинските администрации, с които Дирекция „Национален парк Пирин” е в много добри партньорски взаимоотношения.

Вашият коментар