На 16.04.2019 г. /вторник/  в 09.00 ч . в Университетския център „Бачиново“  ще се проведе юбилейната 20-а студентска конференция на Факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“.

По време на научния форум ще бъдат представени  научноизследователски разработки на  студенти и докторанти съвместно с преподаватели от шестте катедри – „Кинезитерапия“, „Спорт“, „Здравни грижи“, „Логопедия“, Медико-социални науки“ и „Анатомия и  физиология“.