На 17.04.2019 г. (сряда) именитият български философ проф. дфн Цочо Бояджиев ще посети ЮЗУ „Неофит Рилски“, където ще открие самостоятелна фотоизложба, ще изнесе лекция и ще участва във философска дискусия.

Резултат с изображение за Изложба и лекция на проф. Цочо Бояджиев в ЮЗУ "Неофит Рилски"

Програма на посещението:

10.30 – 11.00 ч. Откриване на фотоизложба в УК1, ет. 1, фоайе

11.00 – 12.00 ч. Публична лекция на тема: „Истината във фотографията“, УК1, зала 114

12.00 – 12.10 ч. Кафе-пауза

12.10 – 13.00 ч. Дискусия на тема: „Изкуството на философския превод“ – заедно с проф. Бояджиев в дискусията ще участват проф. Лазар Копринаров и доц. Камен Лозев.

Посещението се организира от Центъра за изследване и разпространение на политическите и философски идеи (ЦИРПФИ) при катедра „Философски и политически науки“, Философски факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“