34 трайно безработни лица озеленяват в община Сатовча

34 трайно безработни лица от община Сатовча  започват работа за 12 месеца на длъжността „Работник в озеленяването” .

Трудовата им заетост е по проект „Социално предприятие за озеленване в община Сатовча” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Стойността му е 278 415,96 лева.

Целта е намаляване на бедността в района и насърчаване на социалното включване на уязвими групи хора. Преди да започнат работа на озеленителите е оказано психологическо подпомагане и консултиране, с тях е направено тренинг-обучение, насочено към социалната и професионалната им интеграция. Повишена е професионалната квалификация на работниците.

„За нас е важно да улесним достъпа до заетост и да осигурим подкрепа за социално включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика”, сподели кметът на община Сатовча – Арбен Мименов.

Вашият коментар