Център за обществена подкрепа за деца в риск ще заработи в Разлог

Център за обществена подкрепа за работа с деца в риск и без увреждания ще заработи в Разлог. Социалната услуга е нова за Разлог и се предвижда тя да заработи от 01.01.2020 година.
Тя е включена в Общинския план за развитие на социалните услуги за следващата година, който ще се внесе за разглеждане на предстоящата редовна сесия на ОбС- Разлог. Целевите групи, които ще могат да се възползват от услугата са деца до 18 години, които са в риск от отпадане от училище и отпаднали такива, включително и техните родители,  както и осиновители и кандидат осиновители и приемни семейства. Дейността на центъра ще бъде насочена към превенция на изоставяне, подкрепа на семействата  при отглеждане на децата, работа с деца и родители за връщане в училище. Чрез услугата ще се предоставят колективни и индивидуални консултации от психолози и социални работници, юридически консултации, работа с  логопед.

Центърът ще се помещава на ул. „Поп Богомил“ №2, на втория етаж над поземлена комисия.

На предстоящата сесия идната седмица местния парламент ще обсъди и закриване на „Дневен център за стари хора“, който към момента има 25 потребители. Причината  е драстичното намаляване на държавната субсидия от 40 100 лева на 28 075 лева, което затруднява функционирането й. От  администрацията в Разлог са категорични, че намаляването на  стандарта на една държавна дейност с такава драстична разлика неизбежно ще доведе до  нейното закриване.

От община Разлог уточняват, че потребителите на услугата няма да бъдат ощетени. С тях вече е проведена среща и промените са обсъдени. Тези, които са посещавали Дневния център освен заради храната и заради различните мероприятия, които се организират в него ще бъдат прехвърлени към Домашен социален патронаж, които има капацитет да ги поеме. Така хората ще могат да продължат да се включват в различните дейности и мероприятия. Останалите, които са по трудно подвижни и ползват услугата само заради храната, но се затрудняват да посещават центъра от 08:00 часа до 17:00 часа, каквото е едно от изискванията ще бъдат включени към  проекта „Топъл обяд , който община Разлог изпълнява.

От администрацията са категорични, че това няма да доведе до завишаване на  бюджета или капацитета на патронажа. Средствата, които са отделяни за дофинансиране на държавна дейност, каквато е услугата, предоставяна в  Дневния център за възрастни хора, сега ще отива за финансиране на общинска дейност.