B Благоевград бе създадена нова политическа партия „Прогрес“

Учредители на партията са граждани от града и региона с амбиция да прерасне в национална партия с принципи, залегнали в учредителна декларация, която единодушно бе приета!

Учредителите са предимно млади специалисти от различни области. Лидер на партията е Емил Грозданов-един от завърналите се в България млади хора с бизнес в областта на управление на етажни собствености, адвокат Атанас Малешевси, инж.Иван Ковачев- IT специалист, д-р Иванов- анестезиолог, педагогът Георги Вантов, счетоводителят Петя Тодорова и др.

Учредителна декларация на Политическа партия „Прогрес“

Ние, учредителите на Политическа партия “Прогрес“, свободни и независими български граждани, спазвайки Конституцията на Република България и Закона за политическите партии, като инициативен комитет, приемаме настоящата учредителна декларация, с която заявяваме, че ще обединим всички свои сили да работим за една нова България, подчинена на върховенството на Закона, гарантираща личната свобода и достойнство на всеки свой гражданин, уважаваща вековните си традиции и вярваща в своето ясно бъдещето.

Ние ще работим за подобряване благосъстоянието на населението чрез осигуряване на условия за развитие на всички сфери на икономиката: селско стопанство, индустрии, културен и здравен туризъм, качествено образование и достъпно здравеопазване. Ще бъдем непримирими в борбата за изкореняването на корупцията във всички нейни форми и прилагането на закона на всички нива.

Политическа партия „Прогрес“ е общност на всички български граждани, независимо от техния пол, етническа и религиозна принадлежност.

 

        Основните цели на Политическа партия „Прогрес“ са:

  • Равенство пред Закона на всички български граждани;
  • Изчистване на  корупцията и всички корупционни практики във всяка сфера в българското общество;
  • Качествено образование;
  • Достъпно и качествено здравеопазване;
  • Ускоряване на икономическия  растеж на страната чрез стимулиране на малкия и среден бизнес, повишаване на доходите и пенсиите и справяне с бедността в общ план;
  • Независима съдебна власт;
  • Външна политика, насочена към защита на интересите на страната чрез отстояване на равнопоставени отношения  на сътрудничество, спазване на общоевропейските законови норми и запазване на българската идентичност в глобализиращия се свят;
  • Равнопоставеност за икономическо развитието  на всички райони в страната, което е съобразено с техните географски, икономически, природните и социални характеристики и потребности;
  • Възстановяване на българското село и неговата ключова позиция в българската икономика, бит и култура.
  • Осигуряване на безопасна и чиста среда за живот и развитие

За осъществяването на нашите цели ние ще работим по всеки конкретен проблем и ситуация с доказани и почтени специалисти в съответните  области – хора, които имат своя опит, експертиза, нов подход и лично отношение към проблемите и актуалните темите на българското общество.

Нашата основна водеща  цел, заради която създаваме  Политическа партия „ПРОГРЕС“, е да  възродим Родината ни като работим за икономическия растеж  на страната, с което да сложим край на бедността,да преборим корупционния модел на управление и да повишим благосъстоянието и качеството на живот на българските граждани. Ние искаме и ще се борим за професионална реализация на младите хора в Република България. Нашата  цел е  прозрачност в управлението на страната, законност в дейността на всички органи на власт и управлението. Само устоявайки тези наши цели и принципи  ще върнем и задържим младите хора в България като им гарантираме достоен живот и бъдеще.

Ние, основателите на партия „Прогрес“, желаем да отгледаме и възпитаме децата си тук в България и те да растат в дух на любов към всичко българско и родно,  почит към традициите, уважение към европейските ценности и многообразието на езици, култури, етноси, религии, да живеят в Родината си с гордостта, че са наследници на една от най-старите държави в Европа, позната със своята богата история, уникална култура, своя славянска азбука, която ползват и другите славянски страни, с постижения в науката, медицината, изкуството и хуманността, които са признати в световен мащаб!

Водени от тези наши цели,идеи и принципи,ние ще работим за възход и прогрес за България!