ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОДИНА НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси,

.

Община Гоце Делчев

.

О Р Г А Н И З И Р А

.

публично обсъждане

на

Отчета на бюджета за 2018 година

на община Гоце Делчев

включващ:

.

1.Отчет на годишния разчет за сметките за средствата от Европейския съюз.

2. Отчет на бюджетните средства за 2018 г.

3.Отчет на чуждите средства за 2018 г.

.

Публичното обсъждане ще се проведе на 22 май 2019 г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев

Обявата за публичното обсъждане е публикувана на официалната интернет страница на община Гоце Делчев: www.gotsedelchev.bg на 13 май 2019 г.

.

За допълнителна информация и въпроси: тел.0888 006 080 (ц), в.132 или 125 всеки работен ден от 08.00 до 17.00 ч.