Днес  правителството ще обсъди предложението на министъра на енергетиката, свързани с добив на скалнооблицовъчни материали в местността “Гнайс” в землищата на селата Ореше, Крушево и Долен и в местността „Дълбок дол“ в землището на с.  Абланица.

И двата доклада са свързани с одобряване на проекти за разширение за проучване, съгласно изискванията на закона за подземните богатства.

Този вид бизнес продължава да е популярен в района на общините Сатовча и Хаджидимово и въпреки протестите на еколозите за унищожаване на природата, такива разрешителни се издават под претекст проучване на находищата, което е заложено в самия закон за подземните богатства. Покрай разрешителните за проучване никнат незаконни кариери.

 

Споделете или харесайте в социалните мрежи:
error