„Копривлен Мрамор“ ЕООД ще проучва скалнооблицовъчни материали в площ „Гнайс“, разположена в землищата на селата Ореше, Крушево и Долен, област Благоевград, реши правителството.

Разрешението за проучване се предоставя за 2 години, като за този срок титулярят ще вложи минимум 25 хил. лв. в проучвателните дейности.

За срок от две години „Райков-2015“ ЕООД ще проучва скалнооблицовъчни материали в площ „Дълбок дол“, разположена в землището на с. Абланица, обл. Благоевград.

Дружеството ще вложи минимум 45 хил. лв. в проучвателните дейности.

Споделете или харесайте в социалните мрежи:
error