Урбанизацията, достъпа до жилище и жилищни права, подобряване условията на живот на мястото, където сме – за това ще дискутираме в Симитли

Урбанизацията, достъпа до жилище и жилищни права, подобряване условията на живот на мястото, където сме – за това ще дискутираме в Симитли с представители на най-голямата глобална кампания за достъп до жилище и жилищни права.

Информационният ден в Симитли е в петък, 17-ти май от 10:00 часа в сградата на Народно читалище „Свети Климент Охридски“ ,площад „Септември“ гр.Симитли.

По темата за градовете и по-доброто място за живеене:

От 13:00 часа е доброволческата акция в парка в град Симитли за подобряване на градската среда.

Какво да очакваме в петък?

В рамките на Build Solid Ground, международната организация Habitat for Humanity провежда серия срещи в български общини, посветени на предизвикателствата и възможностите на урбанизацията

Градовете не могат да отговорят на нуждата от жилища. Хората масово се местят в тях, за да намират работа, но темпът на растеж на населението надвишава темпа на осигуряване на адекватно настаняване. До 2030 г. се очаква трима от всеки пет души в света да живеят в градове, както и населението в гетата да се удвои, достигайки 2 милиарда души.

Тези проблеми са във фокуса на Build Solid Ground, новата глобална кампания за достъп до жилище и жилищни права на международната организация Habitat for Humanity International. Застъпническата кампания, която преминава под мотото, че всеки човек заслужава да има достоен дом и да се чувства защитен от заплахи към собствеността си, вече работи в над 30 страни по света.

В рамките на кампанията, от септември 2018 г. българският клон на организацията – Хабитат България – започна серия от срещи с общини, в които акцент са предизвикателствата и възможностите на урбанизацията.

По време на работната среща в общината, ще се разглеждат възможностите за обновяване на бедните квартали – а именно, подобряване на условията на живот и осигуряване на достъп до базови санитарни условия. В момента, един от всеки седем души на планетата живее в неправомерно застроени и пренаселени градски територии, с недостатъчна инфраструктура, често без достъп до електричество, вода и канализация.

Ще се дискутира и нуждата от подобряване на правата върху земята. В световен план, 75% от хората в света нямат подходяща документация за земята, на която живеят и милиони живеят в постоянен страх от изселване, нежелаейки да напускат домовете си, в които са живели понякога цял живот. Експертите на Habitat for Humanity са категорични, че с осигурена собственост или право на ползване, хората живеят без страх от изселване и инвестират повече в своите семейства, общности и бъдеще.

“Урбанизацията поставя огромно предизвикателство пред устойчивостта по отношение на жилищното настаняване, но и ако е добре планирана, тя може да служи като мощен инструмент за устойчиво глобално развитие”, каза Минчо Бенов – Национален директор на Хабитат България.

Вашият коментар