Общинска администрация гр. Разлог уведомява населението на града, че на 22.05.2019 г. /понеделник/ съвместно с ЕТ „Вера Бучкова – Надежда Бучкова”, с адрес гр. Разлог организира кампания по предаване на следните видове отпадъци:
– Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /иуеео/;
– Отработени моторни масла;
– Негодни за употреба батерии и акумулатори /нуба/;
– Излезли от употреба гуми /иуг/.
Специално оборудвани превозни средства ще приемат отпадъците от местата както следва:
– Паркинга до хотел „Разлог” от 9.00 до 11.00 часа;
– Стопански двор на община Разлог намиращ се на ул. „Христо Ботев” от 13.00 до 15.00 часа;
ЕТ „Вера Бучкова – Надежда Бучкова”, предлага и директно извозване на по- големи уреди от адресите заявени от жителите на града на тел. О896/609 270 или 0747/80 095.
Освободете се от старите и ненужни вещи! Нека заедно помогнем за съхраняването на ценни природни ресурси!
Предаването на отпадъците е напълно безвъзмездно.

Споделете или харесайте в социалните мрежи:
error