Екипът на Областен информационен център – Благоевград взе участие в информационна среща, организирана по проект „Национална EURES мрежа“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. В срещата се включиха представители на различни държавни и общински организации и институции, които дискутираха услугите, които EURES мрежата предоставя и възможностите на единния европейски трудов пазар.

Мрежата EURES е създадена през 1993 г. с цел подпомагане мобилността на Европейските пазари на труда чрез оказване на необходимото съдействие на търсещи работа лица, които желаят да работят в чужбина, работодатели, които желаят да наемат работници от чужбина и търсещите работа лица и работодатели в пограничните региони. От началото на своето функциониране EURES действа като мрежа за сътрудничество между Европейската комисия, обществените служби по заетост в страните от Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария. Целта на това сътрудничество е предоставяне на информация, консултации и наемане или устройване на работа в полза на работниците и работодателите, както и на всеки един гражданин на Съюза, който желае да се възползва от принципа на свободно движение на работниците.

Базите данни на EURES портала предоставят информация за свободните работни места, заявени чрез националните и обществените служби по заетостта в страните-членки на EURES, дават възможност за публикуване на професионално CV от страна на търсещите работа лица и достъп за търсене и преглеждане на автобиографии на търсещи работа от страна на работодатели. Освен това, EURES мрежата предоставя полезна информация за условията за живот и работа в страните от ЕС/ЕИП, за пазарите на труда, за възможностите за образование и професионално обучение в Съюза.

На територията на България, Мрежата EURES се администрира от Агенция по заетостта, в чиито териториални структури работят сертифицирани съветници, предоставящи необходимата на работодатели и търсещи работа лица информация.

Екипът на Областен информационен център – Благоевград се включи с информация за дейността си и услугите, които предоставя като част от мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България. В резюме бяха представени и актуалните в момента възможности за финансиране на проекти с европейски средства, както и процедурите, които се очаква да бъдат отворени за кандидатстване до края на годината.

 

Споделете или харесайте в социалните мрежи:
error