Представиха отчетът за изпълнение на бюджета на община Гоце Делчев за 2018г.

„Успяхме да осигурим необходимите средства за нормалното функциониране на общината. Привлякохме и допълнителни средства, които са свързани с изграждането на инфраструктурата и благоустрояването както на града, така и на селата. За всички дейности, които по закон са ангажимент на общината, осигурихме нормално финансиране. Набавихме и средства за подкрепа на инициативи на граждани, училища, детски градини. Осигурихме съфинансиране на европейските проекти. 2018 беше една благодатна от финансова гледна точка година“, заяви кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов.

Антоанета Пенкова, началник – отдел „Счетоводство“ към общината представи подробности относно приходната и разходната части на отчета. Тя припомни, че утвърденият в началото на февруари миналата година бюджет е бил 26 598 000 лева, а в последствие Министерството на финансите допълнило общинския бюджет до 33 356 378 лева.

„От анализа на изпълнение на разходите за делегирани от държавата дейности, финансирани чрез общинския бюджет, става ясно, че бюджетът се изпълнява редовно в частта за държавни разходи. Всяка отделна функция, дейност и група е извършила разходите, съобразявайки се с нормативната уредба“, каза Пенкова.

Асан Имамов, началник „Европейски проекти“ предстваи информация относно проектите, по които община Гоце Делчев е получила европейско финансиране за 6 милиона лева през 2018г. Той съобщи и за подписания днес от кмета на община Гоце Делчев проект за рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в селата Мосомище и Брезница на стойност 1 400 000 лева.

Директорът на дирекция „Териториално и селищно устройство“  инж. Мутафчиев обяви, че „Бюджетът по строителството е изпълнен. Но само с нашия бюджет не бихме имали това развитие и толкова изпълнени обекта“ и подчерта ролята на кмета Москов за осигуряване на средства извън бюджета.

За образование в общината са използвани 15 159 649 лв., за здравеопазване – 1 072 886 лв. , за социални дейности – 2 524 788 лв., за култура – 891 015 лв. , за общи държавни дейности и издръжка на кметствата – 2 158 172 лв. Основна част от разходите са свързани с  ремонт и изграждане на улична мрежа, ремонт и подмяна на ВиК мрежа, осветление на улици, дейности по озеленяване и чистота, като за всичко това са използвани 13 % от обшинския бюджет или 3 730 869 лв.Останалите 10.5% от средствата по бюджета са свързани с дейности по незаконно строителство и дейности на общинските предприятия “Синя зона”, Гробищни паркове и Селскостопански и благоустройствени строежи.